عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4- تکنیک‌های واکاوی آنتن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک آنتن آرایه انعکاسی چاپی از یک آرایه مسطح از عناصر تششعی چاپی تشکیل شده می باشد که تغییر فاز مشخصی را ایجاد می کند و زمانی که توسط یک تغذیه تحریک می گردد، یک پرتو شکل داده شده یا تنظیم شده را ایجاد می کند (شکل2-5). اصول کاری را می‌توان با در نظر داشتن آنتن آرایه انعکاسی در مد انتقالی با آنتن شیپوری در حالت آفست و یا بدون آفست، و با فرض اینکه عناصر آنتن آرایه انعکاسی در منطقه میدان دور از آنتن شیپوری هستند، تبیین داد. در این حالت، تابش میدان الکترومغناطیسی بر هر یک از عناصر آنتن آرایه انعکاسی در یک زاویه‌ خاص می‌تواند به صورت محلی، مطابق انتشار یک موج کروی، به صورت یک موج صفحه‌ای با یک فاز متناسب با فاصله از مرکز فاز منبع تغذیه شیپوری به هر یک از عناصر در نظر گرفته گردد. به مقصود تبدیل موج کروی تابش شده توسط آنتن شیپوری به پرتو متمرکز[1] ، میدان بایستی از هر عنصر با تغییر فاز مناسب منعکس گردد. این تغییر فاز ، همان‌گونه که از تئوری آرایه فازی کلاسیک مشخص می باشد، به گونه مستقل برای هر عنصر برای تولید یک توزیع فاز پیش‌رونده از میدان منعکس شده بر روی سطح مسطح تنظیم می گردد و یک پرتو باریک را در یک جهت مشخص تولید می کند. به همین ترتیب، بیم‌های منحنی‌وار‌ را می‌توان با ایجاد توزیع فاز مناسب، که تنها با روش سنتز فاز بدست می‌آید، تولید نمود. تغییر فاز لازم در هر یک از عناصر توسط تغییر یکی از پارامترهای هندسی در عنصر آنتن آرایه انعکاسی به دست می‌آید. اولین پیاده‌سازی تنظیم فاز در رویه‌های مایکرواستریپ مستطیل شکل شامل بخش‌های خط انتقال با طول‌های مختلف[2] متصل به عناصر چاپی می باشد [30] (شکل2-6(الف)). در این روش، تاخیر فاز موج منعکس شده با طول استاب‌ها متناسب می باشد. با این حال، استاب‌ها زمانی که خم می شوند تولید تلفات و تابش کاذب می‌کنند. مفاهیم دیگری برای جبران تاخیر فاز آنتن‌های آرایه انعکاسی مایکرواستریپ توسعه یافته‌اند، مانند تنظیم طول رزونانسی در دوقطبی‌ها، دوقطبی‌های بعلاوه‌ای شکل، و یا رویه‌های مستطیل شکل [31]، رویه‌های تزویج روزنه با  استاب‌ها [32]، و روزنه‌هایی با طول‌های مختلف بر روی یک صفحه فلزی [33].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word