عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

استخراج[1] و انتخاب ویژگی[2] یکی از تکنیک­های مهم پیش‌پردازش در حل مسائل طبقه‌بندی در علم بازشناسی الگو، داده کاوی و یادگیری ماشین می باشد. در واقع ویژگی‌های موثر، مشخصات برجسته‌ای از سیگنال اصلی هستند که تا حد امکان، نسبت به تغییرات مقاوم بوده و قادرند در شرایط مختلف فرق میان چند کلاس را اظهار نمایند. معمولاً جهت بهره گیری از یک سیستم تشخیص الگوی نوعی کوشش می گردد اندازه داده‌ها و اطلاعات خام را با استخراج این ویژگی‌ها تا حد امکان کاهش دهند. جهت اظهار فضای مسئله، تعریف مدولاسیون دیجیتال و مفاهیم استخراج ویژگی، موضوعی در خور توجه می باشد.

در آغاز، مروری بر مدولاسیون‌های دیجیتال می گردد. در ادامه به مفهوم استخراج ویژگی و سپس به مطالعه ویژگی‌های آمارگان بالا به عنوان یکی از ویژگی­های مهم و کاربردی در شناسایی مدولاسیون، می­پردازیم. در این پایان­نامه تشخیص نوع مدولاسیون هم در کانالAWGN  و هم در سیستم­های مبتنی بر OFDM، مدنظر می باشد. از این­رو در ادامه­ی این بخش، به مطالعه مفاهیمی زیرا کانال­های محو­شونده، سیستم­های OFDM، ماشین بردارهای پشتیبان و الگوریتم‌های بهینه‌سازی فاخته (COA) می‌پردازیم.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word