عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

محوشدگی تخت یا فرکانس گزین

در محوشدگی تخت[1] پهنای باند همدوسی کانال از پهنای باند سیستم بزرگ­تر می باشد و در نتیجه فرکانس‌های مختلف یک سیگنال دامنه ثابتی را تجربه خواهند نمود. در محوشدگی فرکانس گزین[2] شرایط برعکس بوده و فرکانس­های مختلف سیگنال دامنه­های متفاوتی را تجربه خواهند نمود. در حالت فرکانس گزین، به دلیل اینکه فرکانس­های مختلف تجربه­های متفاوتی دارند؛ احتمال قرار گرفتن کامل سیگنال، در محوشدگی عمیق کاهش می­یابد. بهبود اثر محوشدگی را می‌توان به کمک تکنیک­های دایورسیتی[3] ترکیب نمود تا گیرنده تجربه محوشدگی‌های مستقل را به صورت همدوس داشته باشد و به این ترتیب احتمال خطای سیستم کاهش یابد. راهکارهای کلی که می­توان با محوشدگی مبارزه نمود عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چند آنتنه بودن سیستم
  • کدهای زمان فضا
  • مدولاسیون تقسیم فرکانسی متعامد ([4]OFDM)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word