متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

دستاوردهای برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات

مهم ترین دستاوردهای حاصل از برنامه ریزی استراتژیک فن آوری اطلاعات به تبیین ذیل خواهد بود:

 1. صرفه جویی در سرمایه گذاری در زمینه فن آوری اطلاعات و هدفمند کردن آن
 2. فراهم سازی بستر مناسب برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. متحول شدن و نوسازی زیر ساخت های موجود فن آوری اطلاعات سازمان در راستای هماهنگی با آخرین فن آوری های روز.
 5. مسائلی که بایستی دربرنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی، مشخص شده ومورد مطالعه قرارگیرند
 6. تشخیص فواصل و شکاف‌های وضعیت موجود با معماری مطلوب
 7. شناسایی و مطالعه موانع
 8. طراحی گزینه‌ها و جایگزینهای ممکن
 9. تحلیل مقایسه‌ای جایگزین‌ها و انتخاب گزینه برتر
 10. تعیین برنامه‌ها و راهبردهای پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 11. تشخیص منابع مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب
 12. شریح و تعیین پروژه‌های اولویت دار و تهیه اطلاعات لازم (جعفرخانی.1388 :37).

2-14 ضرورت تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات

ورود به عرصه فناوری اطلاعات بدون در نظر داشتن برنامه ریزی استراتژیک، مسائل عمیق تری را در سازمانها پدید می آورد که مهمترین انها عبارتند از:

 • سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات از اهداف کاری پشتیبانی نمی کنند.
 • سیستمهایی که یکپارچه طراحی نشده اند باعث دوباره کاری، تأخیر، اتلاف منابع و در نتیجه کاهش
  بهره وری می گردد.
 • فقدان ابزاری برای تعیین اولویتها در ارتباط با مصرف منابع
 • فقدان روشی برای تصمیم گیری در خصوص سطوح مطلوب منابع یا چگونگی و زمان به کارگیری منابع خارجی
 • ضعف اطلاعات مدیریتی
 • تضاد بین متخصصین فناوری اطلاعات و سایر کارکنان
 • عدم سازگاری استراتژیهای فناوری اطلاعات با اولویت های کاری
 • کاهش بهره وری در مدیریت موثر منابع اطلاعاتی
 • تضعیف موضع رقابتی سازمان
 • نا توانی سازمان در روبرو شدن با تغییرات
 • کاهش کیفیت محصولات و خدمات

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد