متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

بعد از اجرای اصل44و خصوصی شدن بانک ملت در سال1387و ورود بانک ملت در بورس ایران ،مهمترین وظیفه بانک ملت علاوه بر خدمت رسانی، کسب سود بیشتر ودرخشش در بورس اوراق بهادار ایران مشخص گردید تا باجایگاه برتر در بورس و پرداخت EPSبیشتر به سهامداران خود، موجبات ارتقاء سازمانی را فراهم کند.بنا براین در این راستا الگویی لازم می باشد تا منجر به افزایش درامد های بانک گردد به همین دلیل تعیین ظرفیت مناسب بانک در زمینه ارائه خدمات و کسب درامد بیشتر جهت سود اوری، از اهداف بانک ملت(وبطبع این پژوهش)تعیین گردیده می باشد.

پس هدف از این پژوهش ارائه راهکار و الگویی می باشد علمی و کاربردی ،تا مشخص کند باتوجه به ایتم های موجود(وضعیت شعبه،نوع و تعداد مشتریان و غیره)هر شعبه بایستی به چه تعداد ضمانتنامه بفروشد،گشایش اسناد اعتباری(LC)کند و بطور کلی توان شعب در دریافت انواع کارمزد ها چقدر می باشد ؟در این صورت موارد زیر را می توان بعنوان اهداف اصلی این پژوهش تعیین نمود:

1- شناسایی ظرفیت بانک ملت در بکار گیری از نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات در زمینه کسب درامد های غیر مشاع

2- تعیین راهکارها و راهبردهایی در جهت بکار گیری از ظرفیت مناسب  بانک ملت و در نهایت تهیه یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت

1-5- سوال پژوهش

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

1-6- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش  کلیه شعب بانک ملت استان سمنان می باشد.

1-7- قلمرو زمانی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو زمانی پژوهش  نیز ازبهمن ماه سال1391تا بهمن ماه سال 1392به مدت یک سال می باشد.

1-8- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل

در این پژوهش محقق از روشهای مختلفی شروع به جمع اوری اطلاعات کرده می باشد . بخش میدانی جمع اوری اطلاعا ت شامل اطلاعاتی می باشد که از طریق مصاحبه با خبرگان مسئله چه در بانک ملت و چه در سایر بانکها  و حتی مشتریان بانک حاصل شده می باشد . همچنین محقق برای جمع اوری اطلاعات مورد نیاز

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد