متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری سیستم های اجتماعی، سیستم های اطلاعاتی و استراتژی

محدودیت های کارکردگرایی در مطالعه سیستم های اجتماعی نشان داده شده می باشد، زیرا نظاره
می­گردد که در این الگو مدل­های پیش­بینی ارزش محدودی دارند. با روش های تقلیل گرا نمی توان به راحتی اعمال اجتماعی را مطالعه نمود، بلکه این اعمال بر اساس معنا و مفهومی که افراد برای اعمال خود قایل­اند تعیین
می شوند. اما روش­های سخت افزاری (تکنولوژی محور) و روش های نرم افزاری (تفسیرگرا یا بشر گرا) هر دو برای جامعه شناسی تنظیم (تغییر تدریجی) مناسب می­باشند، و تجربه نیز نشان داده می باشد که توجه­های بنیادی راهی را به جلو از این جایگاه منظم غیرانتقادی ارائه می کنند. این همان جهتی می باشد که توسط بخشی از فرایند حرکت و تحول سیستم ها دنبال شده می باشد، از ریشه ها و مبادی­اش در مکتب سینگر/ چرچمن / ایکاف[1] (جکسون، 1982، بریتن[2] و مک کالین[3]، 1994) گرفته تا متفکران سیستم های روز جاری[4]. جکسون نشان داده می باشد که چگونه روش های نرم افزاری ایکاف، چکلند[5] و چرچمن تا حدودی از فرضیات الگوی تفسیری طرفداری و آن را تأیید می کنند و او وضعیت سومی را شناسایی و معرفی می کند که تفکر سیستم­های سخت، نرم و رهایی ساز را از یکدیگر متمایز می سازد (جکسون و کیز[6]، 1984، جکسون، 1985). جکسون از نظری تکمیل­گرا[7] طرفداری می کند، که در هر یک از این سه حوزه، نقاط ضعف و نقاط قوت را مورد توجه قرار می دهد و معتقد می باشد که هر یک از این سه حوزه را بایستی با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت آنها ارزیابی نمود.

همه این مسائل در استراتژی کلان و سیستم های اطلاعاتی منعکس می شوند، یعنی همانجا که

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بحث ها به اشتباه حول جامعه شناسی تنظیم می گردداز دیدگاه تئوری اجتماعی، توجه های کنونی به
سیستم های اطلاعاتی و استراتژی کلان را می توان به دو دسته­ی کارکردگرا یا تفسیرگرا طبقه بندی نمود.

توجه های طراحی به استراتژی کلان و توجه های تکنولوژی محور به سیستم های اطلاعاتی را می توان کارکردگرا تلقی نمود، روش های اکتشافی در استراتژی کلان و توجه های بشر محور در سیستم های اطلاعاتی را نیز می توان تفسیرگرا دانست. لذا تئوری اجتماعی انتقادی راهی را برای ترکیب این توجه ها ارائه می کند. در حوزه علوم مدیریتی، تا به حال کارهای زیادی در این حوزه انجام شده می باشد و در بخش بعدی از همین کارها برای طراحی چارچوبی دیگر برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی بهره گیری خواهیم نمود(کلارک،1388: 79).

1-Singer/Churchman/Ackoff

2-Britton

3-McCallion

4-Present-day systems

5-Checkland

6-Keys

7-Complementarist approach

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد