عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

مزایای آنتن آرایه انعکاسی

آنتن آرایه انعکاسی شبیه به یک بازتابنده سهموی می باشد که برای یک روزنه بسیار بزرگ، می‌توان با آن به بازده بسیار خوب (بالای 50 درصد) دستیابی پیدا نمود، زیرا هیچ تقسیم کننده توانی مورد نیاز نیست و در نتیجه تلفات مقاومتی بسیار کمی ایجاد می کند. از طرف دیگر، بسیار شبیه به یک آنتن آرایه‌ای، آنتن آرایه انعکاسی می‌تواند طوری طراحی گردد که پرتو اصلی خود را در زاویه بزرگی (> 50 درجه) نسبت به جهت برودساید[1] منحرف کند. شیفت دهنده‌های فاز الکترونیکی کم تلف را می‌توان در عناصر اسکن‌کننده پرتو الکترونیکی با زاویه بزرگ گنجانید [26]. با بهره گیری از قابلیت پوییدن پرتو[2] آنتن آرایه انعکاسی، شبکه پیچیده تشکیل‌ پرتو[3] با تلف بالا و ماژول‌های تقویت کننده انتقال / دریافت (T / R) پرهزینه یک آرایه فاز معمولی، دیگر مورد نیاز نیست.

یکی از مزایای قابل توجه آرایه انعکاسی چاپی این می باشد که زمانی که یک آنتن فضاپیما با روزنه بزرگ (به عنوان مثال، به اندازه 10متر) نیاز به یک مکانیزم استقرار دارد، ساختار مسطح آنتن آرایه انعکاسی اجازه می‌دهد یک مکانیزم بسیار ساده‌تر و قابل اعتمادتر در مقایسه با  آن که برای سطح مضاعف خمیده یک بازتابنده سهموی مورد نیاز می باشد، داشته باشد. به علاوه، می‌توان یک سیستم غیرمسطح با یک روزنه آرایه انعکاسی بزرگ مسطح را با یک مکانیزم مستقرساز بهره گیری نمود تا یک آنتن غیرمسطح ایجاد گردد. سطح صاف انعکاسی آنتن آرایه انعکاسی نیز برای نصب بر روی ساختار مسطح موجود بدون اضافه کردن مقدار قابل توجهی وزن و حجم به ساختار کلی سیستم بهره گیری می گردد. آنتن آرایه انعکاسی با صدها یا هزاران عنصر، که به شکل یک آنتن مایکرواستریپ چاپی می باشد، می‌تواند با فرایند قلم‌زنی شیمیایی ساده و هزینه ساخت کم، به ویژه هنگامی که در مقادیر زیاد تولید می گردد، ساخته گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word