سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

– نتایج شبیه‌سازی به کمک طبقه‌بندی کننده SVM در کانال­های محوشونده

در این قسمت به مطالعه اندازه تفکیک مدولاسیون‌ها در کانال با محوشدگی رایلی و رایسین براساس تمامی ویژگی­های استخراجی و با بهره گیری از طبقه‌بندی کننده‌ی SVM پرداختیم. با هدف مصونیت بیشتر سیگنال در این کانال­ها، از سیستم OFDM برای ارسال بعضی از سیگنال­ها بهره بردیم. در این ارسال مدولاسیون­های 4ASK، 8ASK، BPSK و 4PSK با کانال تک حاملی و مدولاسیون­های 8PSK، 16QAM  و V29 با 64 زیرحامل و مدولاسیون­های 64QAM، 128QAM، 256QAM با 256 زیرحامل متعامد ارسال شده­اند. در واقع مدولاسیون های چگال­تر با تعداد زیر حامل­های بالاتر و مدولاسیون­های مرتبه­ی پایین­­تر با تعداد زیرحامل کمتر ارسال شده­اند.

شکل­های 3-5-الف تا شکل 3-5-ث. نیز، نتایج حاصل از استخراج چند ویژگی آماری را از سیگنال دریافتی در کانال­های محوشونده نشان می­دهد. با در نظر داشتن این اشکال، ویژگی­های استخراجی به تنهایی نمی­توانند مشخصات برجسته­ای را از سیگنال نمایش دهند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word