عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

     نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ با ضریب مشخصه (10،0)

در ادامه به­شبیه­سازی ساختار دیگری از نانولوله کربنی زیگزاگ با ضریب مشخصه (10،0) می­پردازیم. همان­گونه که در شکل (‏4‑13) نظاره می­گردد، طریقه تغییرات جریان نسبت به ولتاژ DC نرمالیزه­شده اعمالی در این حالت مانند نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ با ضریب مشخصه (12،0) می باشد. اما تغییرات جریان نرمالیزه شده برحسب میدان DC اعمالی برای نانولوله کربنی با ضریب مشخصه (10،0) کمتر می باشد.

شکل (‏4‑13) تغییرات جریان نرمالیزه­شده نسبت به ولتاژ DC نرمالیزه­شده اعمالی برای نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (10،0) با .

شکل (‏4‑14) تغییرات جریان نرمالیزه­شده نسبت به ولتاژ DC نرمالیزه­شده اعمالی برای نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (10،0) با .

شکل (‏4‑14) تغییرات جریان عبوری از نانولوله کربنی نسبت به میدان DC اعمالی برای حالتی که  می باشد را نشان می­دهد. در این شکل نیز مانند شکل (‏4‑8) اُفت جریان نظاره می­گردد، اما دامنه جریان در این حالت به­دلیل کاهش ضریب مشخصه نانولوله کربنی (کاهش شعاع نانولوله کربنی) کمتر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word