تکه هایی از این پایان نامه :

1-1-1-           نانولوله کربنی زیگزاگ

این نوع نانولوله کربنی می­تواند هم فلز و هم نیمه­رسانا باشد. ناحیه­ی بریلوین نقطه k را قطع می­کند و تنها زمانی­که  باشد (q عدد صحیح می باشد) فلز خواهد بود. در غیر این­صورت شکاف باندی[1] را خواهد داشت که به­گونه معکوس متناسب با قطرش می باشد. برای این نوع نانولوله کربنی معادله (‏1‑15) به­شکل زیر نوشته می­گردد:

(‏1‑16)

که در آن  می باشد، با قرار دادن معادله (‏1‑16) در (‏1‑7) و جاگذاری ky با kz به­عنوان جهت محور به­ارتباط پاشندگی زیر خواهیم رسید:

(‏1‑17)

ارتباط (‏1‑17) درشکل (‏1‑13-الف) برای نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (3،0) با ماهیت فلزی در طول اولین ناحیه­ی بریلوین رسم شده می باشد. دو تا از زیر­باندها انرژی فرمی را در  Gقطع می­کنند. با مقایسه شکل (‏1‑12-الف) با شکل (‏1‑13-الف) نظاره می­کنیم که زیر­باندهای متناظر، لبه­ی ساختار شش­گوشه را در نقاط مشخص­شده در شکل (‏1‑12) قطع می­کنند [1].

[1] Band gap

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word