تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- دنباله‌های شبه تصادفی

به مقصود شبیه سازی و تست سیستم‌های ارتباطی دیجیتال، به دنباله‌هایی که تقریبی ازدنباله های تصادفی دودویی ایده آل می‌باشند نیاز داریم. در تولید دنباله شبه تصادفی دودویی از شیفت رجیسترهای خطی فیدبکی بهره گیری می کنیم. می توان با یک تغییر ساده در این مدارها از آنها به عنوان اسکرمبلر/دی اسکرمبلر های خود سنکرون دیجیتال بهره گیری نمود. اسکرمبلر ها با شکستن رشته طولانی 0 یا 1در داده ها اجازه می دهند تا حلقه های ردیابی در گیرنده به شکل مخفی و پنهان حفاظت و نگهداری گردد.
اگر نرخ داده بسیار بالا باشد، این اسکرمبلر ها و دی اسکرمبلر ها را می توان با مدارهای ساده  ساخت. در نرخ متوسط داده ها مانند مودم خط تلفن ، آن را می توان با چند خط کد  ساده اجرا نمود. ترکیب این تابع وسایر ویژگی های آن به کد  ، می توان سخت افزارهای اضافی را از میان می برد. این روش قابلیت اطمینان را افزایش  و هزینه های تولید را کاهش می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک دنباله تصادفی دودویی ایده آل در واقع یک دنباله نامتناهی مستقل و دارای توزیع یکنواخت می باشد که متغیرهای تصادفی در آن هر یک از مقادیر 0 یا 1 را با احتمال 0.5 می‌پذیرند. این دنباله را می توان با رشته داده های تولید شده توسط منابع دودویی مدل نمود. با شیفت رجیسترهای خطی فیدبکی می‌توان به بهترین تقریب برای دنباله های تصادفی دودویی دست پیدا نمود. دنباله‌ی به دست آمده به این روش شبه تصادفی ، شبه نویز ، حداکثرطول ،  یا دنباله  نامیده می شوند.

برای شبیه‌سازی دنباله دودوئی تصادفی، ما به دنبال شیفت‌رجیستری هستیم که اگر طول آن  رجیستر باشد، دنباله‌ای که تولید می کند دارای بزرگترین دوره ممکن یعنی    باشد. چنین دنباله‌ای، “دنباله‌ای با طول حداکثر” نامیده می گردد. می‌توان نشان داد شیفت‌رجیستری دنباله‌‌ای با طول حداکثر را تولید می کند که چند جمله‌ای اتصال آن (در فصل بعد در مورد چندجمله‌ای اتصال تبیین داده شده می باشد.) از نوع چند جمله‌ای بنیادین باشد. چند جمله ای بنیادین از هر درجه‌ای هست. شرط لازم برای اینکه یک چند جمله ای بنیادین باشد این می باشد که تجزیه ناپذیر باشد اما این شرط کافی نیست. زمانی یک چند جمله ای با ضرایب باینری در مبنای دودوئی را تجزیه ناپذیر می‌گوییم که که نتوانیم آن را به چند جمله ای باینری با ضرایب و در جه حداقل 1 تجزیه کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word