تکه هایی از این پایان نامه :

حالت بلاخ

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک موج بلاخ (حالت بلاخ، تابع بلاخ و یا تابع موجِ بلاخ نیز گفته می­گردد) که به­خاطر فیزیکدان سوییسی به­نام فلیکس بلاخ[1] به­این نام شناخته شده می باشد، یک نوع تابع موج برای ذره­ای می باشد که در یک محیط متناوب باشد، معمولا برای الکترون­ها در کریستال کاربرد دارد. یک تابع موجY  یک موج بلاخ می باشد اگر به­صورت زیر باشد:

(‏1‑20)

که r جایگاه، Y موج بلاخ، u یک تابع متناوب با تناوب مشابه با کریستال می باشد، k یک عدد حقیقی می باشد که بردارموج کریستال نامیده می­گردد، e عدد اولر[2] نامیده می­گردد وj  واحد موهومی می باشد.

به­عبارت دیگر اگر یک موج صفحه­ای را در یک تابع متناوب ضرب کنید موج بلاخ حاصل می­گردد [4].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word