متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایای تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، یک رویکرد نیاز مدار[1] می باشد و از تولید ، انباشت و توزیع اطلاعات بی مصرف یا کم مصرف، تا حد زیادی جلوگیری می کند. یکی از وجوه برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات شناخت و بهره گیری از فناوری های پیشرفته در زمینه اطلاعات می باشد. سازمانی که به تحولات سریع فناوری اطلاعات و بهره گیری از دستاوردهای آن بی اعتنا باشد، بسرعت از گردونه در عرصه تولید و مصرف اطلاعات عقب می افتد. از سوی دیگر، رویکرد شتابزده و بدون برنامه به همه دستاوردهای تکنولوژیک جدید، به هرج و مرج و ناهماهنگی منابع اطلاعاتی سازمان می انجامد. یکی از کارکردهای برنامه راهبرد اطلاعاتی سازمان، یافتن راه حل مناسب برای گسترش خدمات انفورماتیک سازمان می باشد که حد تعادلی میان پایداری ابزارها و بهره گیری از نوآوریها مستقر کند . یکی از بزرگترین معضلات سازمانها گسترده در زمینه اطلاعات ، ناهماهنگی منابع اطلاعاتی موجود و دشواری ارتباط و انتقال اطلاعات در بین منابع می باشد . برنامه استراتژیک اطلاعات با تعیین محیط و استانداردهای مشترک در سازمان ، بستری برای انتقال و ارتباط اطلاعات فراهم
می آورد . تخصیص معقول، منطقی و بهینه منابع به سیستمهای اطلاعاتی در بین واحدهای رقیب در سازمان همواره مشکل بوده می باشد. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری می یابد که مجموعه داشته های نرم افزارهای کاربردی سازمان با پورتفولیو سازمان متناسب نبوده، یا نیازمندیها و خواسته های عملکردی و سازمانی واحد مذکور یکپارچگی کارامد و کاملی با چارچوب اولویت بندی شده برنامه سازمان مستقر ساخته باشد. یکی از پیامدهای این ویژگیها تخصیص منابع به واحد سیستم اطلاعاتی با توجه روابط و قدرت چانه زنی درون سازمانی متولیان سیستم اطلاعاتی بوده می باشد. هزینه و زمان دستیابی به یک سیستم اطلاعاتی جامع در سازمان، آن قدر قابل ملاحظه می باشد که برنامهریزی استراتژیک فناوری اطلاعات را لازم می ‌کند. مجموعه ویژگیها و امتیازات یاد شده ، ضرورت و اهمیت انجام برنام هریزی استراتژیک فناوری اطلاعات را، به عنوان پایه همه پروژه های آینده در زمینه فناوری اطلاعات کاملاً عیان می سازد(جعفر خانی،1388: 39).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] requirement-oriented

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد