متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مطالعه عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده

اقای عمران[1](2006)در مقاله ای تحت عنوان«مطالعه عملکرد اجرایی و مالی بانک های دولتی خصوصی شده» کوشش نمود تاضمن تجزیه و تحلیل بانکهای خصوصی شده ،مزایای و نتایج مثبت این تبدیل وضعیت را نشان دهد.البته اشارتی را نیز به معدود معایب این تبدیل وضعیت بانکها داشته می باشد. ایشان یک نمونه 12تایی از بانک های دولتی مصر را که درخلال سالهای1396تا1999میلادی خصوصی شده بودند را انتخاب نموده تا پژوهش خود را بر این جامعه اماری به انجام برساند. محقق در حین پژوهش کوشش کرده می باشد تا ضمن تصریح به پیشینه پژوهش،وضعیت این بانک ها رادر زمان دولتی بودن و بعد از خصوصی شدن مقایسه و مطالعه نماید.سوداوری و سایر تغییرات مهم تاثیر گذار بر بانک را بعد از خصوصی سازی مد نظر قرار بدهد و در مجموع به نتایج زیر دست یابد:

1-بعضی از شاخص های سود اوری و نقد شوندگی برای بانک های خصوصی شده بطور قابل ملاحظه  ای کاهش یافته می باشد اما سایر شاخص های اجرایی بدون تغییر مانده می باشد.

2- تحقیقات نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های کاملا خصوصی شده بهتر از نیمه دولتی می باشد،اما نسبت به بانک هایی که از پیش خصوصی بوده اند، یا بانک های کاملا دولتی  ضعیف تر بوده می باشد. در مجموع این پژوهش، این تئوری را که هر قدر بانکی خصوصی تر گردد ،دارای عملکرد بهترمی گردد را تایید می نماید.

تحقیقات داخلی

2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها

در پژوهشی اقایان لشکری و هژبر الساداتی درسال1389 به مطالعه خصوصی سازی بانکهای خارجی و  داخلی پرداختند تا با تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج افزایش کارایی وبهبود عملکرد بانکی دست یابند. انها با تصریح به تحقیقات داخلی و خارجی گذشته نمونه های خصوصی سازی واثرات افزایش کارایی انان را  در ایران و بعضی کشورها مطالعه نمودند.خصوصی سازی بانک ها را یکی از مهمترین  چالشهای دولتهای اخیر می دانند.در ادامه به مزایا و معایب بانکداری خصوصی و دو لتی پرداختند. انچه بعنوان مهمترین دلیل افزایش کارائی و بهبود عملکرد بانکها در سالهای اخیر مطرح شده می باشد  کوشش در جهت خصوصی سازی و تغییرات عملکردی، نسبت به بانک های دولتی معرفی می گردد.

و نتایج مهم این پژوهش به قرار زیر می باشد:

[1]. Omran

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد