متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

10چارچوبی انتقادی برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی

یک چارچوب نظری و عملی برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی  بایستی مسائل زیادی را مورد توجه قرار بدهد و در بر بگیرد. اولاً، هر پژوهش و مطالعه بایستی با مقاصد و روش های سخت افزاری، نرم افزاری و انتقادی انجام گیرد. قصد و روش انتقادی شامل مطالعه و مطالعه مجدد فرضیات و شرایط مادی (شرایطی که مطابق آن، فرضیات ساخته شده می باشد) موجود در یک چارچوب آزاد می گردد. این مطالعه بایستی نسبت به جو سازمانی حساس باشد و نیازمند بهره­گیری از روش های مختلف خواهد بود. تمام این کارها بایستی درون
چرخه ای از اقدام و آموزش انجام گردد، چرخه ای که در آن به همه کسانی که درگیر در سیستم موردنظر بوده یا از آن متأثرند، توجه شده می باشد. اولین مسئله­ای که هنگام بهره گیری از این چارچوب انتقادی بایستی مورد توجه قرار داد عبارت از ضرورت تعیین محدوده و مرزی برای هر مطالعه می باشد. از آن جا که قرار می باشد سیستم استراتژیک از زاویه مسائل و شرایط اجتماعی مورد مطالعه قرار بگیرد، این محدوده بایستی در آغاز به آن دسته از افرادی توجه کند که در سیستم مشارکت دارند و درگیرند یا از آن تأثیر می پذیرند. سپس هسته مطالعات استراتژیک با در نظر داشتن «چرخه انتقادی آموزش و اقدام تعیین می گردد»، که به وسیله آن آمیزه­ای از تجزیه و تحلیل تفسیری و ساختاریافته درون محدوده تعیین شده قابل اجراست. من عقیده دارم که ما نباید درمورد نوع در نظر داشتن این مسئله و روش مورد بهره گیری، توصیه ای بکنیم، اما مطالعات و تحقیقات انجام شده به تعدادی از روش های مختلف تصریح می کنند. اولاً، شکل هایی از پژوهش عملی[1]، به ویژه مطالعه مشارکتی[2] (ریزن[3] و هرون[4]، 1995)، یک چرخه آموزش عملی پیشنهاد و ارائه می کنند که هدف اصلی آن فراهم کردن مشارکت باز و شفاف می باشد. هدف اولیه، مطالعه سیستم می باشد به نحوی خلاقانه و از طریق تجزیه و تحلیل تفسیری آن با قصدی انتقادی. روش های موجود برای تسهیل این کار عبارت اند از: توفان مغزی[5]، تفکر جانبی[6]، بهره گیری از استعاره[7]، طراحی ایده آل ایکاف[8]، مراحل یک تا پنج روش شناسی سیستم های نرم افزاری چکلند[9].

1-Action research

2-Co-operative inquiry

3-Reasan

4-Heron

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-Brainstorming

6-Lateral thinking

7-Use of metaphor

8-Ackoff’s idealized design

9-Checkland’s soft systems methodology stags one to five

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد