متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف برنامه ریزی:

برنامه ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست برای تامین هدف(فوزمسلمیان،ص35). به تعبیری در برنامه ریزی، اهداف و اقدامات لازم برای روبرو شدن با تغییرات و عوامل نامطمئن پیش بینی می­گردد. برنامه ریزی عملیاتی شامل فعالیت­ها و گام های ویژه­ای جهت رسیدن به اهداف تعیین شده می­باشد. به تعبیری برنامه ریزی عملیاتی شامل اقدامات تفصیلی برای رسیدن به اهداف می باشد. این نوع برنامه ریزی در سطح مدیریت های اجرایی مطرح می باشد و با اهداف مشخص، محدود و عینی سروکار دارد.

نمونه ای ازجدول تعیین اهداف عملیاتی در زیر امده می باشد:دول2-1- جدول تعیین اهداف عملیاتی (فوزمسلمیان،ص40)

 

در برنامه عملیاتی، خروجی برنامه مشخص می­گردد، منابع تخصیص می­یابد و فرایند کار تحلیل می گردد. هر فعالیت، هر رویه، هر فرایند بطور دقیق مشخص شده و اظهار می­گردد که هر کار توسط چه کسی و چه زمانی انجام گردد و چه کسی مدیر اجرا و پاسخگوی هریک از مراحل برنامه می باشد.

2-2-7-1- برنامه عملیاتی  در بانک ملت

برنامه عملیاتی ؛برنامه ای برای تحقق اهداف بانک ملت می باشد.این اهداف عملکردی در زمینه های مختلف مانند سود اوری ،درامد ،تجهیز منابع ،تخصیص اعتبار و فروش خدمات ،طراحی و تدوین می شوند. بنابر این برنامه عملیاتی بانک را می توان برنامه ریزی برای بهبود شاخص های عملکردی بانک  دانست.این شاخص ها اکثرا شاخص های مالی و خدماتی هستند. در برنامه عملیاتی بانک،اهداف عملکردی بخشها و قسمتهای مختلف بایستی بنحوی شفاف و یکپارچه گردد که هر بخشی برای تحقق اهداف عملکردی کلان بانک سهم  و وظیفه خود و ارتباط ان باسایر بخشها رابدانند.در برنامه عملیاتی اهداف عملکردی در یک دوره زمانی یک ساله در هر دو حوزه اصلی صف  و ستاد تعریف می شوند.اهداف عملکردی صف بیشتر بر بهبود شاخص های عملکردی مالی و خدماتی  واهداف عملکردی ستاد نیز اکثرا بر تسهیل فعالیتهای پشتیبانی متمرکز هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد