متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی انواع سیستم های اطلاعاتی و سیستم اطلاعات مدیریت

با در نظر داشتن مقدمه فوق ملاحظه می گردد که سیستم های اطلاعاتی یکی از ابزارهای مناسبی هستند که دراختیار سازمانها قرار دارند و سازمانها می توانند  به کمک این ابزارها در جهت دستیابی به اهداف و افزایش کارایی و بهره وری خود بهره گیری نمایند.

سیستم های اطلاعاتی انواع مختلفی دارند و در جایگاه های مختلفی در سازمان از آنها بهره گیری
می گردد. در تعیین انواع سیستم های اطلاعاتی و دسته بندی آنها نگرشهای متفاوتی هست. اما در اکثراین دسته بندی ها با عناوینی همچون: سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیران عالی [1]، سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری (تصمیم یار )[2]، سیستم های خبره (متخصص) [3]، سیستم های پشتیبانی گروه کار[4]، سیستم های اطلاعات پردازش عملیات  (رخدادها)[5] و سیستم های اتوماسیون اداری [6]، برخورد می گردد . در اکثر این تعاریف سیستم های اطلاعاتی را مجموعه ای از: افراد (کاربران، راهبران، طراحان)،  داده ها،  روشها[7] و نرم افزارها[8] ، سخت افزارها[9] و ابزار[10]  می دانند. براساس همه این تعاریف افراد و به تعبیری بشر رکن اصلی و اساسی در سیستم های اطلاعاتی به شمار می رود. در صورتی که این عامل اصلی، تأثیر و وظیفه خود را به خوبی اعمال ننماید، به گونه قطع در کارآیی و بهره وری سیستم های اطلاعاتی بایستی شک نمود. به این لحاظ و به دلیل اهمیتی که این عامل در هریک از مراحل فرایند ایجاد و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی دارد (یعنی مراحل مطالعات امکان پذیری[11]،  برنامه ریزی[12] ،  تجزیه و تحلیل نیازها[13]،  طراحی[14]،  برنامه نویسی و ساخت،[15]  استقرار و پیاده سازی،[16] آزمایش[17]،  اجرا و بهره برداری [18] و  نگهداری و توسعه[19] ، پژوهش و مطالعه پیرامون این موضوع به ویژه درکشور ما مفید فایده به نظر میرسد.به ویژه آنکه شرایط فرهنگی واجتماعی کشور ما با کشورهای غربی که خاستگاه این سیستم ها بوده اند تفاوت اساسی دارد(قاضی زاده، 1385: 5-3).

[1] –  Executive Information System

[2] – Decision Support System

[3] –  Expert Systems

[4] – Work Group Support Systems

[5] – Transaction Processing Systems

[6] – Office Automation Systems

[7] – Procedures

[8] – Software

[9] – Hardware

[10] – Tools

[11] – Feasibility

[12] – Planning

[13] – Analysis Of  Request

[14] – Design

[15] – Programming & Construction

[16] – Implementation

[17] – Testing

[18] – Execute

[19] – Maintenance

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد