متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

خدمات آمبولانس لندن

سیستم خدمات آمبولانس لندن، به محض دریافت درخواست امداد و با در نظر داشتن منابع و امکانات خود، اقدام به اعزام آمبولانس به محل می­کند و بر پیشرفت کار تمام آمبولانس های اعزامی در محدوده شهری لندن بزرگ نظارت می کند. در این محدوده که وسعت آن ششصد مایل مربع می باشد، حدود هفت میلیون نفر زندگی می کنند. سیستم هر روز به 500،2 تماس و درخواست امداد رسیدگی می کند. در 26 اکتبر 1992، یک سیستم اعزام کامپیوتری جدید اجرا گردید، که پروژه ای بدون سابقه تکنولوژیک و عملیاتی قبلی بود. در چهارم نوامبر همان سال، این سیستم کنار گذاشته گردید. علت های ذکر گردیده برای ناکامی این سیستم به تمام جنبه های ناکامی آن تصریح دارند. بعضی از دلایلی مهم ذکر گردیده عبارت­اند از:

  • سیستم کد موجود بسیار جاه طلبانه و آزمایش نشده بود و بر اساس یک جدول زمانی ناممکن طراحی و اجرا شده بود. به علاوه مدیریت پروژه ضعیف بود.
  • کارکنان از این سیستم خوششان نمی آمد و منتظر بودند شکست بخورد، به اضافه این که به خوبی آموزش ندیده بودند.
  • با کاربران سیستم و کارفرمای آن در فرایند طراحی سیستم، هیچ گونه مشورتی صورت نگرفته بود: به ویژه کارکنان و خدمه آمبولانس ها در این فرایند مشارکتی نداشتند. هم چنین مدیریت این سرویس قصد داشت که روش های کاری را از طریق اجرای این سیستم کامپیوتری تغییر بدهد.

به نظر می رسد اطلاعات ارائه شده مبنی بر این که در روزهای 26و27 اکتبر سال 1992 سیستم از لحاظ فنی عیبی نداشته می باشد، تصریح به این دارد که ناکامی سیستم از نوع ناکامی فرایند یا انطباق نیست، اگرچه مانند علت های کنار گذاشتن این سیستم به شمار می­طریقه. در حقیقت، این مورد نمونه ای مشخص از سیستمی می باشد که به علت های متعدد نتوانسته انتظارات کاربرانش را برآورده سازد(چارت[1]،1955، رابینسون[2]، 1996 و هاملین[3]،1993).

[1] Charette

[2] Robinson

[3] Hamlyn

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد