متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

کارمزد بانکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اقتصاد غرب و سرمایه داری،  بهره و ربا از یکدیگر تفکیک شده می باشد. بهره بصورت ابزاری پذیرفته شده و ربا بصورت در صدی غیر منطقی و غیر منصفانه در مقایسه با بهره تلقی و نکوهیده می باشد. دین اسلام بهره وربا را یکی دانسته ،ودر ایات و روایات متعددی به پرهیز از ان مقوله تاکیید فرواون کرده می باشد  و از مردم خواسته می باشد تا قرارداد ها و تعلملات اقتصادی خود را در چهارچوب  قرار دادهای مالی مشروع تنظیم کنند(فدایی خوراسگانی،ص16).

در بانکداری اسلامی ما بجای بهره بانکی عبارت کارمزد بانکی را بکار می بریم.به این شکل که بانک بعنوان عاملی که پولهای مردم را نگهداری و در قالب عقود اسلامی(جعاله ،اجاره به شرط تملیک مشارکت مدنی و…) به سرمایه گذاران وام می دهد تا در سود حاصل از این سرمایه گذاری تسهیم گردد. بنابر این مبلغی را بعنوان کارمزد از انان دریافت می کند.

بحث مهم و اساسی بنده در این پژوهش  کاربرداصطلاح کارمزد به معنی فوق نیست. بلکه مقصود ما در  پیدا نمود حق الزحمه ای می باشد که بانک از ارائه  بعضی خدمات به مشتری به غیرازاعطای تسهیلات دریافت می کند(مقصود خدمات غیر مشاع می باشد). این کارمزد ها انواع مختلفی دارند:بعضی در دایره جاری شعب دریافت می شوند مثل: کارمزد صورتحساب ،کارمزد صدور دسته چک ، کارمزد در پیدا نمود وجه حساب(جاری یا قرض الحسنه و…) از شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده و غیره .  بعضی دیگرهم در دایره اعتباری شعب در پیدا نمود می شوند مثل:کارمزد ضمانتنامه،کارمزد هزینه کارشناسی  و ….

توجه: در این پژوهش درامد های غیر مشاع و کارمزد هردو به یک معنی بکار می طریقه و کارکرد یکسان دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد