سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد کسب و کار شرکت

سازمان‌ها بر اساس یک فلسفه وجودی به‌وجود آمده‌اند و به سمت اهدافی حرکت می‌نمایند. برای دستیابی به اهداف سازمان‌ها، فرآیندهای اصلی بایستی شناسایی شده و در یک محیط یکپارچه با ایجاد هم‌افزایی تحقق اهداف را میسر نمایند. در این بین، اندازه‌گیری عملکرد فرآیندهای سازمان کمک می کند تا اندازه دستیابی به اهداف هر فرآیند و در نهایت به اهداف سازمان مشخص گردد. در این بخش نحوه اندازه‌گیری عملکرد فرآیندهای سازمان مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در حقیقت محاسبه دقیق و جامع عملکرد کسب و کار شرکت هنور هم یکی از چالش­های پژوهش­های مدیریت زنجیره تامین می­باشد (لانکیونی، اسمیت و الیوا، 2000). عملکرد کسب و کار معمولا به واسطه معیارهای مالی محاسبه می­گردد.

اندازه‌گیری عملکرد مفهوم مهمی می باشد که تعریف آن مشکل می‌باشد. مهم بودن آن در این دو اصطلاح معروف که در ادبیات مربوط به تکرار به ذکر آن‌ها پرداخته می گردد نمود پیدا می کند:

  • چیزی که اندازه‌گیری گردد چیزی می باشد که شما بدست می‌آورید ( آدامز، 1993)
  • اگر شما نتوانید اندازه‌گیری نمایید، شما نمی‌توانید مدیریت نمایید. زیرا شما نمی‌دانید که آیا بهبودی انجام شده می باشد یا خیر (نیلی و آدامز، 2000).

مشکل بودن مفهوم اندازه‌گیری عملکرد بخاطر گسترده بودن آن و در برگرفتن موضوعات مختلف می‌باشد. با در نظر داشتن تعاریف مختلفی که از این مفهوم ارائه شده‌می باشد، می توان این گونه استنباط نمود که یک سیستم اندازه‌گیری عمکرد ”اندازه دستیابی سازمان را به اهداف از پیش تعیین‌شده از طریق اندازه‌گیری مجموعه‌ای از شاخص‌ها“ تعیین می­نماید. به‌عبارت دیگر اگر نقل قول‌های فوق مهم‌بودن این مفهوم را اظهار می کند، اما پیش روی آن‌چه که در چند سال اخیر به آن توجه بیشتری شده‌می باشد ”درست اندازه‌گیری کردن“ می‌باشد، و این همان چیزی می باشد که آن را مشکل کرده‌می باشد. در ادبیات مربوطه اصطلاحی نیز آمده‌می باشد که “اگر هر چیزی اندازه‌گیری گردد در واقع چیزی اندازه‌گیری نشده می باشد“.

اندازه‌گیری، جمع آوری و تحلیل اطلاعات فرآیندی می باشد که برای سازمان ایجاد هزینه می‌نماید و بایستی به گونه‌ای باشد که نهایتاً منافعی از این کار عاید سازمان گردد. از طرفی مدتی می باشد که بر داشتن رویکرد فرآیندی در سازمانها توجه و تاکید شده می باشد و به‌عبارتی عملکرد سازمان‌ها با عملکرد فرآیندهای آن که برگرفته از مفاهیم کارایی و اثربخشی می‌باشد معادل دانسته می گردد.  اندازه‌گیری عملکرد از موضوعاتی می باشد که به تعبیری هم قدیمی و هم نو می‌باشد. هر شرکتی در جهان به نوعی عملکرد خود را اندازه‌گیری می کند، اما آن‌چه که به‌عنوان موضوع جدید مطرح می‌باشد آن می باشد که چه چیزی بایستی اندازه‌گیری گردد. در همین ارتباط بسیاری از مدیران متوجه شده‌اند که سیستم‌های اندازه‌گیری عملکرد آن‌ها به درستی اقدام نمی‌کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد