متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

5 سیر تحول سازمان در به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

نولان[1] (1979) بر مبنای تحلیل های صورت گرفته در خصوص به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان های بزرگ آمریکا در دهه 70میلادی، الگوی تکاملی چهار مرحله ای را معرفی کرده اند. آنها نشان دادند که بیشتر سازمان ها مراحل و تجربیات مشابهی را در مسیر حرکت به سمت به کارگیری فناوری اطلاعات از سر می گذرانند. نولان بعدها دو مرحله دیگر به این الگو افزود و «الگوی شش مرحله ای رشد»[2] را بنیان نهاد. این الگو به متدولوژی نولان و نورتون[3] هم معروف می باشد و تا سال ها به عنوان پایه ای برای تحلیل
سیستم های اطلاعات استراتژیک مطرح بود. در این الگو سازمان ها مراحل زیر را در رشد و توسعه به کارگیری فناوری اطلاعات طی می کنند.

مرحله نخست- آغازین[4]: بهره گیری ابتدایی از کامپیوتر برای برآوردن نیازهای اولیه و جایگزین کردن آن به جای سیستم های دستی، مانند، پردازش واژه (تایپ)، تهیه فهرست حقوق و دستمزد و عملیات حسابداری، در این مرحله تمرکز بر سیستم های عملیاتی بوده و عملیات به صورت متمرکز در مرکز کامپیوتر انجام می گردد.

مرحله دوم- گسترش (سرایت)[5]: رشد سریع در به کارگیری قابلیت­های فناوری اطلاعات، بدون در نظر داشتن مزایای مالی و هزینه های آن. در این مرحله اندازه و دامنه تقاضاها و انتظارات کاربران جهت دستیابی به منافع حاصل از نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی به گونه فزاینده­ای افزایش می یابد و کوشش عمده واحد کامپیوتر بر جلب رضایت تمامی کاربران استوار می باشد. در چنین شرایطی سیستم ها به سمت ارتباط بر خط و مستمر سوق داده می شوند و شاهد رشد بسیار زیاد هزینه های فناوری اطلاعات هستیم، در حالی که کنترل اندکی بر این مصارف و مخارج می گردد.

مرحله سوم- کنترل: مدیران ارشد از شاخص های کنترلی برای کاهش ریخت و پاش ها و هزینه ها بهره گیری می کنند. همچنین رویه­های برنامه ریزی رسمی به مقصود سرمایه گذاری بر فناوری­های جدید بهره گیری می گردد. در پاسخ به درخواست های مدیریت مبنی بر کنترل هزینه و مدیریت بر خروجی های پروژه­ها، برنامه ها،
روش ها و استانداردهایی تدوین می گردد. در این مرحله با مجموعه ای از نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی ناتمام و کاربران ناراضی روبه­رو هستیم، در نظر داشتن برنامه ریزی و کنترل از پیامدهای این مرحله می باشد.

مرحله چهارم-یکپارچه سازی: در این مرحله رویه های برنامه ریزی مورد بازنگری واقع می شوند و پیشنهادهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، با در نظر داشتن استراتژی ها و اهداف سازمان اولویت بندی می شوند.

1-Nolan

2-Six-stages growth model

3-Nolan-Norton methodology

4-Initiation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-Contagion

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد