متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

6 سطوح بلوغ فناوری اطلاعات

سطح بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان در حقیقت توانایی های سازمان در کابرد و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات، کاربرد استراتژیک فناوری اطلاعات و توانایی های کارکنان در به کارگیری فناوری اطلاعات می باشد. سازمان ها شش مرحله را در مسیر بلوغ خود طی می کنند.

1-غیر کاربردی: در این سطح، سازمان در جهت پشتیبانی فرایندهای خود از فناوری اطلاعات بهره نمی برد و هیچ تجربه ای از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان وجود ندارد.

2-موقعیتی: در این سطح سازمان استراتژی خاصی در کاربرد فناوری اطلاعات نداشته و کاربرد آن وابسته به اشخاصی که نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری را برآورد کنند و درک کمی از ارزش و پتانسیل فناوری اطلاعات دارند وابسته می باشد.

3-واکنشی: در این سطح به کارگیری و پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمان توسط رقبا و فروشندگان

نرم افزار مدیریت و هدایت می گردد و در حقیقت کاربرد فناوری اطلاعات بر اساس فشار فناوری و رقبا جلو می رود و سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات در سازمان بنا به درخواست های بیرونی انجام می شود.

4-طراحی شده: سازمانی که در این سطح قرار دارد، برنامه تقریباً مشخصی برای سرمایه گذاری بر روی فناوری اطلاعات دارد. این برنامه سرمایه گذاری بر اساس نیازهای سازمان بنا نهاده شده می باشد. در این سطح سازمان به درکی از مزایای فناوری اطلاعات دست یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد