متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری بر تحقیقات انجام شده

تحقیقات خارجی

1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی

در سال 2006میلادی اقای آسانا سوگلوو همکارانش در دانشگاه اتن  یونان تحقیقاتی را در مورد اینکه چه عواملی تعیین کننده سود اوری بانکها ی یونان هستند؟ انجام دادند. این سه عامل اصلی وتعیین کننده  سود اوری بانکی شامل موارد زیر ند:

1-ویژگیها و خصوصیات خاص هر بانک

2-ویژگیها و عوامل خاص صنعت

3-اقتصاد کلان کشور

در پژوهشی که اقای سوگلو با همکارانش انجام داد کوشش نمود تا تاثیر عوامل فوق بر سود اوری بانکهای  یونان را مطالعه کند. انها تحقیقاتشان را درقالب دو چهار چوب ساختاری مطرح کردند:

اولین چهارچوب به[1]SCP معروف می باشد وشامل عملکردتجربی انها در گذشته یا کارکرد سنتی انها می باشدکه مقصود از ان روش گشتاورهای تعمیم یافته میاشد.

دوم تکنیک GMM می باشد که یک تکنیک اقتصاد سنجی می باشد  ودر سالهای 1995 تا2001 از ان بهره گیری می شده می باشد و از ان برای حفظ و تداوم سود اوری بانکهای یونان  بهره گیری می شده  می باشد.

به علاوه اقای سوگلو و همکارانش تاثیر چرخه کسب وکار بر سود اوری را نیز مطالعه کردند.انها به پژوهشهای دیگران مانند اقای کانت[2] در سال2000وبیکر[3] درسال2002 نیز گریزی زده اند.  یافته های انان نشان می دهد : “بین چرخه کسب و کار با سود اوری بانکی ارتباط  مستقیم  هست  و این دو متغییر دارای ارتباط همبستگی مثبت می باشند”. لازم به تبیین می باشد که بدانیم دو چهارچوب ساختاری مطرح شده ؛ یعنی ساختار تجربی با عملکرد  سنتی (SCP) و بکار گیری  تکنیک GMM در واقع دو فرضیه این پژوهش هستند که در نهایت  فرضیه اول یعنی SCP  کاملا رد نمی گردد و تاثیر جزئی در سود اوری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گفته گردید عوامل تعیین کننده در قالب سه گروه  طبقه بندی شده اند:گروه اول ویژگیهای خاص بانکی هستند که شامل:بهره وری ،ریسک مالی واندازه می شوند.گروه دوم عوامل توصیف کننده ساختار صنعت اند که شامل:غلظت صنعت و وضعیت مالکیت بانکها می گردد  .و گروه سوم  همان محیط کلان اقتصادی می باشد که بانکها در ان فعالیت می کنند.این گروه تورم و خروجی های ادواری را شامل می گردد.

[1] .SCP= Structure conduct performance

[2].Demirguc kunt

[3].Bikker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه