متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

16فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

برنامه استراتژیک سازمانها از نظر فرایند طراحی و اجرا تقریباً مشابه لیکن از نظر محتوا، کاملاً

منحصر به فرد می باشد. در برنامه استراتژیک، سازمان پس از مطالعه دقیق چشم انداز صنعتی که در ان فعالیت
می نماید و بر اساس تحلیل های منطقی بیرونی و درونی، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای خارجی را شناسائی می نماید. مدیران عالی سازمان که تصمیم گیرندگان نهایی هستند با بهره گیری از نتایج حاصله اهداف غایی سازمان را تنظیم می نمایند. تدوین برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات برای یک سازمان شامل مراحل زیر می باشد:

  1. شناسایی سازمان از نقطهنظر مأموریت ها، اهداف و ساختار تشکیلاتی، در این مرحله ممکن می باشد لازم گردد که بخش یا حتی تمام فعالیتهایی که در بخش برنامهریزی استراتژیک برشمرده گردید، اجرا گردد. بدین ترتیب الزامات راهبردی سازمان، شامل چش ماندار، سیاستها و اولویت های آینده، تا حدی که به توسعه سیستم های اطلاعاتی مربوط می گردد، از طریق جمع آوری و مطالعه مدارک و همچنین مصاحبه با مدیریت سازمان شناسایی می گردد. در این خصوص ممکن می باشد نبود برنامه و یا نا نوشته بودن اهداف و برنامه های سازمانی مشکلاتی پدید آورند. لبته تدوین استراتژیها و اهداف سازمانی می تواند قبل و یا همزمان با تهیه استراتژیها و اهداف فناوری اطلاعات مشخص گردد. شکل ( 2-2) پیوند میان اسنرانژی های سازمان با استراتژی های سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات را نمایش می دهد.
  2. تعیین راهبردها و سیاست های کلان فناوری اطلاعات در پیوند با رسالت، اهداف و چشم انداز سازمان،
  3. تدوین معماری اطلاعاتی شامل فهرست ، مشخصات و ارتباط سیستم های اطلاعاتی،
  4. تعیین اولویت و برنامه اجرایی توسعه سیستمهای اطلاعاتی، با در نظر داشتن اولویت های سازمان (با در نظر داشتن ملاکهایی نظیر: اولویت از دیدگاه مدیران، مصوبات نهادهای قانونگذار، تاثیرگذاری قابل در نظر داشتن بهبود وضعیت مالی شرکت، وضعیت بد خدمات به مشتریان در شرایط جاری، تحلیل هزینه – فایده و …)
  5. تعیین نیازهای اجرایی عمده برای توسعه و اجرای سیستم ها،
  6. تعیین مشخصات زیر ساخت های فنی ، ارتباطی و انسانی فناوری اطلاعات،
  7. تعیین مشخصات نیروی انسانی مرتبط با فناوری اطلاعات،

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد