متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

12مشارکت و تأثیر کاربر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی

تحقیقاتی که درمورد­ی تأثیر و مشارکت کاربر انجام می گردد بر روی دو متغیر تمرکز می کنند: کیفیت سیستم و پذیرش سیستم، اما مسائل پیچیده تر مربوط به عوامل شناختی و انگیزشی که موجب بهبود کیفیت و افزایش پذیرش سیستم می گردند، اساس این دو متغیر را تشکیل می دهند. این تحقیقات با این باور قوی طرفداری می شوند که مشارکت کاربر برای موفقیت سیستم ها ضروری می باشد، باوری که بر پایه­ی شواهد تجربی حاصل از تحقیقات و مطالعات کیفی[1] (هیرشهایم و کلاین، 1989، لورنس[2] و لوو[3]، 1993) استوار می باشد.

لاین[4] و سیه[5] (1990)، به اتکای ده سال همکاری با دست اندرکاران سیستم های اطلاعاتی مدیریت، این دیدگاه را پیشنهاد می کنند که «بیشتر این دست اندرکاران می پذیرند و قبول دارند که دیدگاه کاربر، نسبت به توسعه سیستم عاملی مهم در تعیین موفقیت پروژه­ی توسعه می باشد». چنین دیدگاهی را می توان در تمایل یا عدم تمایل کاربر به مشارکت در توسعه و اجرای سیستم، جست و جو و نظاره نمود، و عواملی که موجب خودداری کاربر از مشارکت در فرایند توسعه سیستم می شوند نیز بایستی مطالعه شوند. این عوامل عبارت اند از: رفتار مدیریت ارشد، از طرفداری کامل گرفته تا بی تمایلی ایشان به طرفداری، هزینه ها، فرهنگ شرکت و
سیاست های سازمانی، و شخصیت و زمینه پرورش کاربر.

گفته می گردد دو عامل مهم بر موفقیت مشارکت موثرند. اولاً، فردی که در فرایند توسعه سیستم مشارکت خواهد داشت: دیدگاه ها از گروه­های ذی نفع، که تحت تأثیر سیستم قرار گرفته، تا مدیران ارشد متفاوت اند. عامل دوم که بایستی مورد مطالعه قرار بگیرد عبارت می باشد از شرایط توسعه، به ویژه این که چه نوع سیستمی قرار می باشد توسعه یابد. برای سیستم های بسیار فنی یا آن جا که سیستم را نمی توان با مشارکت کاربر سیستم بهبود بخشید: «وقتی از مشارکت کاربر طرفداری می گردد که پذیرش سیستم توسط او ضروری باشد یا وقتی که اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم را تنها بتوان از کاربران به دست آورد» (ایوز[6] و السن[7]، 1984)

عامل مهم دیگری که در فرایند توسعه بایستی به آن توجه نمود این می باشد که مشارکت کاربر ممکن می باشد در تمام مراحل لازم نباشد. شاید انتخاب مرحله ای که در آن مشارکت کاربر سیستم ضروری می باشد، لازم باشد (مثلاً مراحل طراحی، اجرا، و غیره). هم چنین بایستی انواع مشارکت کاربر نیز به دقت انتخاب شوند. انواع مشارکت کاربر از نظر مامفرد و هنشل[8] (1978) عبارت اند از:

مشاوره­ای[9]: وقتی که با گروه های کاربر مرتبط مشورت می گردد.

نمایندگی[10]: وقتی که تمام سطوح گروه های کاربر در قالب تیم طراحی مشارکت می کنند.

اجماعی[11]: وقتی که کوشش می گردد مشارکت تمام کارکنانی که در بخش کاربر کار می کنند از طریق ارتباطات و مشاوره، جلب گردد.

1-Qualitative studies

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-Lawrence

3-Lowe

4-Line

5-Hsieh

1-Ives

2-Olsen

3-Henshall

4-Consultative

5-Representative

6-Consensus

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد