متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

17گونه شناسی استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

یکی از چارچوب هایی که برای کمک به مدیران در خلال تصمیم گیری در خصوص همسو کردن
فعالیت های فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار بهره گیری می گردد، توسط مک فارلن و مک کنی (1999) با عنوان «شبکه استراتژیک»[1] مدون شده می باشد.

2-17-1شبکه استراتژیک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مک فارلن و مک کنی با مطالعه تأثیر فناوری اطلاعات بر روی شرکت ها، دریافتند که
فناوری اطلاعات تأثیرات متفاوتی بر روی شرکت ها و صنایع می گذارد. از زمانی که شبکه استراتژیک توسط مک فارلن و مک کنی در سال 1999 معرفی گردید، به گونه مرتب توسعه پیدا نمود و مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران، استراتژیست­ها، مشاوران و مدیران قرار گرفت. یکی از علل اقبال عمومی به این چارچوب را
می توان در سادگی و قدرتمندی آن دانست. علت دیگر تحلیل های بیشماری می باشد که بر روی این شبکه به گونه مرتب انجام می گردد و همچنان در حال توسعه و گسترش می باشد. مک فارلن و مک کنی در آغاز تنها قصدشان اظهار تفاوت شرکت­ها و صنایع در برخورد و سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات و یا به قول خودشان ارائه «رویکردی اقتضایی در مدیریت فناوری اطلاعات»[2] بود، اما کاربردهای متنوع دیگری برای این چارچوب پیدا شده و همچنان می گردد. هم اکنون این چارچوب به عنوان ابزاری استاندارد در تحلیل استراتژیک
سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها به شمار می رود، و دامنه کاربرد آن بسیار گسترش یافته می باشد.نکته لازم به ذکر این می باشد که متأسفانه در ایران توجه چندانی به این چارچوب نشده می باشد و دانشجویان و مدیران آشنایی چندانی با آن ندارند. شاید یک دلیل آن سلطه رویکرد فناورانه و غیراستراتژیک بر ادبیات و عملیات فناوری اطلاعات در کشورمان باشد.شبکه استراتژیک مک فارلن نشان می دهد که سازمان ها از فناوری اطلاعات به روش ها متفاوتی بهره می برند. بعضی از آنها کمترین سرمایه گذاری را بر روی آن

1-Strategic Grid

2-A Contingency Approach to IT Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد