متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

11طبقه بندی ناکامی سیستم های اطلاعاتی

از هر کس که بپرسید که آیا تا به حال دیده می باشد یک سیستم اطلاعاتی شکست بخورد یا خیر، انواع پاسخ ها را دریافت خواهید نمود، که نشان می دهد هر کس درک متفاوتی از معنای «ناکامی» دارد. به عنوان مثال می توان به سیستم هایی تصریح نمود که نمی توانند یک هدف از پیش تعیین شده را محقق سازند، اصلاً تکمیل نمی شوند، به موقع تکمیل نمی شوند، یا تکمیل می شوند اما قابل بهره گیری نیستند.

مثال موردی

سیستم اتوماسیون دفتری بهره گیری نشده

مسئولان یک سازمان تولیدی بزرگ در جنوب انگلیس نگران کندی فعالیت های سیستم های اداری شان بودند. هر بخشنامه چند روز طول می کشید تا به مقصدش برسد، و گاهی هفته ها طول می­کشید تا
پاسخ ها ارسال گردد. تأمین سفارش خرید و خود سیستم سفارش در حال توقف بود، ضمن این که اقلام سفارش داده شده برای تولید موجب کند شدن و حتی متوقف شدن فرایند تولید شده بود. مدیر تکنولوژی اطلاعات صحبت از راه حلی جدید می نمود که کاغذبازی را کاهش می داد و سرعت کل فرایند را بالا می برد. سیستم جدید، سفارش داده گردید و نصب گردید. هزینه های نصب این سیستم عبارت بود از: 50000دلار بابت تجهیزات کامپیوتری و 20000دلار بابت خریداری و به کارگیری نرم افزارهای مربوط. اکنون دو سال پس از این اقدام، بخش خرید برای ردیابی سفارش­ها و سیاهه­های فروش­اش از کامپیوترها بهره گیری می کند، اما همچنان منافع موردنظر محقق نشده می باشد، دیگر مشارکت کنندگان موردنظر در شرکت نمی توانند به راحتی از این سیستم بهره گیری کنند و ترجیح می دهند تا به همان ارتباطات کاغذی تکیه کنند. علت های بسیاری برای این که چرا چنین شده می باشد هست. اما مسئله کلیدی این می باشد که تصور می گردد سیستم به علت عدم توانایی در برآورده کردن انتظارات شکست خورده، یا مختصات فنی­اش اشتباه می باشد یا این که نمی توان از آن بهره گیری مفید نمود. در هر صورت سیستم نصب شده و کار می کند. اما بیشتر اوقات بلا بهره گیری می باشد. پاسخ دهندگان، در اقدام، شکست و ناکامی را به شیوه های مختلف ارزیابی و تفسیر می کنند، یعنی وقتی که از آنها سئوال
می گردد که آیا یک سیستم شکست خورده می باشد، بر طبق ادراک و برداشت خود از معنای شکست پاسخ
می دهند. اما همه این نمونه ها و موارد شکست به طریقی معتبر و درست هستند و به یک چارچوب
طبقه­بندی نیاز دارند که به کمک آن بتوان مفهوم ناکامی سیستم اطلاعاتی را به شکلی روشن تر درک نمود. اولین قدم برداشته شده برای طراحی و تهیه چنین چارچوبی توسط لیتینن و هیرشهایم (1987) انجام گردید و تحقیقات انجام شده توسط این دو به عنوان مبنای طبقه بندی قرار می گیرد. از آن جا که مفهوم شکست و ناکامی چیزی می باشد که توسط افراد یا گروه های مختلف به شکل های مختلف تفسیر می گردد، موضوع ناکامی سیستم را

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد