متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

مطالعه محیط صنعت بانکداری نشانگر وقوع مجموعه ای از تحولات جدید می باشد.تحولاتی که ظرف چند  سال اینده بانک های ایران را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.کاهش حاشیه سود بانکها  بدلیل رقابتی تر شدن فضای بانکداری، الزامات طرح تحول در نظام بانکی ،تغییر درانتظارات و خواسته  های مشتریان و شرایط بین المللی از مواردی می باشد که تاثیر بسزائی بر بانک ها مانند بانک ملت گذاشته  می باشد(اداره کل اموزش بانک ملت :برنامه عملیاتی،ص36).کاهش حاشیه سود که یکی از مهمترین رویداد های صنعت بانکداری می باشد بیشتر ناشی از رقابت فشرده بانک ها بر سر بازار منابع و مصارف بانکی می باشد. بانکها کوشش می کنند با اعطائ نرخ بهره بالاتر به سپرده گذاران و پرداخت نرخ سود معقول تر به  متقاضیان تسهیلات، سهم بیشتری رااز بازار منابع و مصارف بانکی بدست اورند. این موضوع همراه با ورود بانک های جدید به نظام بانکی کشور اندک اندک حاشیه سود را با کاهش همراه می سازد.الزامات طرح تحول نظام بانکی نیز بانک ها را با شرایط تازه ای رو به رو می سازد(پرتو،ص34،ش62). از این پس بانک ها مجبورند بسیاری از منابع ارزان شان راصرف اعطائ تسهیلات ارزان کنند و این کار اختیار بخش عمده ای از منابع کم هزینه بانک ها رااز انان سلب می کند. در کنار این موارد ، انتظارات مشتریان بانک ها چه از نظر تنوع خدمات  و چه از نظر کیفیت خدمات همواره در حال افزایش می باشد. همه اینها مواردی می باشد که بطور جدی در ظرف چند سال اینده شرایط تازه و دشواری را بر بانکهای ایرانی تحمیل می کند. اگر به این چند رویداد مهم در صنعت بانکداری ایران توجه کنیم ،در می یابیم از میان مجموعه محور های تغییرات استراتژیک بانک در حال حاضر چه محور هایی بایستی در اولویت راهبردی قرار گیرد.براساس این راهبردها نقشه استراتژیک بانک ملت طراحی ، و برنامه عملیاتی مدونی تنظیم شده می باشد.  بر اساس ماموریت های جدید بانک ملت ،هر شعبه بایستی هزینه  های جاری خود(هزینه های اداری ،پرسنلی،…) را از محل در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی(انواع کارمزد ها )تامین کند.این امر ضرورت کوشش در جهت ارائه بهتر و بیشتر خدمات و تدوین الگوی مناسب مدیریت ظرفیت را مضاعف می کند. حال در راستای تحقق اهداف عالیه بانک ملت، اینجانب کوشش نموده ام باتوجه به طرفداری بانک از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (122موضوع مطروحه اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت)،موضوع پژوهشی “ظرفیت سنجی بانک ملت  برای ارائه خدمات غیر مشاع ،باتاکید بر سود اوری” را انتخاب و به کمک روشهای علمی و اماری ،پژوهش میدانی خود را در شعب استان سمنان انجام دهم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید