متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

– عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی)

در دانشگاه علم و هنر لوسرن سوئیس اقایان دایتریچ و ونزن راید (2010) پژوهشی را در مورد عوامل موثر بر سود اوری بانکهای سوئیس قبل و در طول دوره بحران مالی اروپا، انجام دادند. انها بر اساس مدارک و شواهدی که از بانکهای سوئیس  جمع اوری کرده بودند به تجزیه و تحلیل  متغییر های پژوهش خود پرداختند.

در این پژوهش سود اوری372بانک در سوئیس، مابین سالهای 1999تا2009مورد مطالعه قرار گرفته می باشد تا تاثیرات بحران بر انها سنجیده گردد.از سال1999تا2006سالهای قبل از  بحران و سالهای 2007تا2009 سالهای طول بحران نامیده می گردد.همچنین به عوامل تعیین کننده سوداوری شامل:

ویژگیهای خاص بانکی،عوامل صنعت و شرایط اقتصاد کلان توجه شده می باشد. در بخش مربوط به ادبیات پژوهش، به پژوهشهای کوراس و همکاران (2004)،سوگلو(2008) وجاراسی و همکاران(2009)تصریح شده می باشد .برای سنجش سود اوری بانکی از مفهوم میانگین نرخ برگشت (ROAA)[1] بهره گیری شده می باشد وبرای تبیین بهتر مساله محقق از جداول و نمودارهای متعددی بهره گیری کرده می باشد من جمله در جدول یک ،متغییر های وابسته پژوهش و متغییر های مستقل به تفکیک اظهار  شده و تاثیرات انها بر یکدیگر به صورت مثبت و منفی اشکار شده می باشد.همچنین در جدول دوم ،گروه بندی تعدادی از بانک های جامعه اماری ،بر اساس رتبه کسب شده هریک اورده شده می باشد.وضعیت هر بانک نیز در قالب نموداری تشریح شده می باشد تا منجر به کشف نتایج پژوهش گردد.

2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها

در سال 2010اقای کورنت و همکارانش[2] پژوهشی رادر مورد تفاوتهای بانک های خصوصی با دولتی انجام دادند تا تاثیرات ساختار مالکیتی را بر کارایی و عملکرد بانکها بسنجند.این تحقیقات بانک های  اسیای جنوب شرقی را در خلال سالهای1989تا2004 مورد مطالعه قرار می دهد.انها در یافتند که در  خلال دوره بحران در اسیای جنوب شرقی بانک های دولتی دارای سود کمتری بوده ، و ریسک  بالاتری نسبت به بانکهای خصوصی داشته اند.همچنین انها در یافتند در دوران بحران مالی،کاهش در بازده نقدینگی و کیفیت اعتباربانک های دولتی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بانک های خصوصی بوده می باشد. البته بعد از بحران،این فاصله عملکردی بین بانک های خصوصی و دولتی کاهش یافته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. ROAA= Return on average assets

[2].Cornett  et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات(ضمانتنامه وLCو…) باتاکید بر سود اوری و ارائه  الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان چگونه می باشد؟

2- بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده می باشد؟

3-جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…)با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه