تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی پارامترهای اسکرمبلر با بهره گیری از کلمه دوگان انکد

همان گونه که قبلاً ذکر گردید، در سیستم‌های مخابراتی از اسکرمبلرهای خطی برای تبدیل یک رشته بیت داده به یک دنباله شبه تصادفی که عاری از توالی‌های طولانی از  و   می باشد، بهره گیری می گردد. پیاده‌سازی آن آسان می باشد و برای چندجمله‌ای فیدبک اسکرمبلر می‌توان انتخاب‌های متعددی داشت که معمولاً چندجمله‌ای انتخاب می گردد که تاثیر نسبتاً کمی بر عملکرد سیستم‌های ارتباطی داشته باشد. اگرچه بر اساس تکنیک‌های شناسایی اسکرمبلر که در [6] آمده می باشد و یافته های [12] ، می‌توان دید که همه‌ی چندجمله‌ای‌ها به عنوان فیدبک اسکرمبلر، حفاظت یکسانی را در برابر روش‌های شناسایی پارامترهای اسکرمبلر ایجاد نمی‌کنند در این قسمت به مطالعه روش شناسایی چندجمله‌ای فیدبک اسکرمبلرهای خطی با فرض اینکه بیت‌های منبع قبل از اینکه اسکرمبل شوند توسط کدینگ اصلاح خطا کدگذاری شده‌اند، می‌پردازیم. از یافته‌های این بخش می توان به عنوان کمک در طراحی سیستم‌های ارتباط دیجیتال امن در یک پلت فرم قابل انعطاف مانند رادیو نرم‌افزاری[1] (SDR) بهره گیری نمود. روش مطالعه شده در این قسمت می‌تواند به مجموعه تکنیک‌ها در طراحی گیرنده‌های هوشمند که قادرند خود را با بلوک‌های مختلف در ساختار گیرنده‌ها منطبق سازند که در [13] و [14] نیز ارائه شده‌اند، اضافه گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word