تکه هایی از این پایان نامه :

– نتایج شبیه سازی به کمک سیستم استخراج ویژگی پیشنهادی

در این قسمت نتایج شبیه­سازی روش پیشنهادی ارائه شده می باشد. بعد از استخراج تمامی ویژگی­ها، از الگوریتم فاخته برای یافتن بهترین نگاشت از فضای 26 بعدی به فضای تک بعدی بهره می­بریم. پارامترهای اولیه الگوریتم فاخته به صورت زیر مقداردهی شده­اند.

جدول 3-10- پارامترهای الگوریتم بهینه­سازی فاخته

2
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حداقل تعداد تخم ها

30

تعدادفاخته ها 4

حداکثر تعداد تخم ها

25

حداکثر تعداد فاخته 0.1

P

3

تعداد گروه ها 1

400

حداکثر تکرار

 

بعد از اجرای برنامه، براساس ضرایب وزن­دار حداکثر 3 ویژگی، از ویژگی های استخراجی مرحله قبل، ویژگی­های استخراجی جدید برای هر نوع مدولاسیون به­دست می­آید. انتخاب حداکثر 3 ویژگی، امری اختیاری بوده و بیشتر با هدف مطالعه کارایی روش پیشنهادی انتخاب گردیده می باشد. به گونه منطقی، در فضایی از ویژگی که مقدار ضعیف و تداخل بیشتری از ویژگی­ها را داریم؛ لزوم انتخاب ویژگی­های بیشتری احساس می­گردد. چنانچه در قسمت نتایج مربوط به کانال رایلی، نشان داده می­گردد؛ انتخاب حداکثر 4 ویژگی در این شرایط، برای دستیابی به مشخصه­های منحصری از هر نوع مدولاسیون، لازم می باشد.

جدول 3-11 زمان اجرا و مقدار حداقل تابع هزینه برای چند نوع مدولاسیون را، هم در کانال AWGN و هم در کانال­های محوشونده نشان می­دهد. خاطر نشان می گردد که در نتایج مربوط به کانال­های­ محوشونده، میانگین زمان اجرا در شرایط مختلف محوشدگی، به عنوان زمان اجرا لحاظ شده می باشد. در کانال­های محوشونده، پایین بودن اندازه مقادیر ویژگی­ها و نیز نزدیک بودن مقادیر به هم، بر پیچیدگی مسئله می­افزاید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

 

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد