تکه هایی از این پایان نامه :

 SVM چند کلاسه[1] [42]

از آنجایی که SVM یک دسته‌بندی کننده دودویی می باشد؛ پس برای دسته‌بندی چندین دسته، نیاز می باشد که مساله به تعداد زیادی دسته‌بندی کننده دو تایی تبدیل گردد. به گونه کلی دو راه برای حل مسألهq  دسته‌ای، برای SVM ها هست: روش “یکی در برابر همه”[2] و  روش “یک به یک”[3].

در روش اول به تعداد q دسته‌بندی کننده SVM، ساخته می شوند که هر کدام از آن‌ها یک دسته را از بقیه دسته‌ها جدا می‌کنند. برای تست یک داده ورودی، تمامی توابع (q تابع) تصمیم­گیر، محاسبه می شوند و نهایتا در مقایسه نتایج، آن دسته‌ای انتخاب می گردد که مقدار تابع برای آن از بقیه بیشتر بوده می باشد.

در روش دوم تمام حالت‌های ممکن انتخاب شدن دو دسته برای مقایسه با هم( )، در نظر گرفته شده و به ازای هر حالت، ابر صفحه تفکیک­گر ساخته می گردد. در این روش هر SVM تنها بین دو دسته مشخص تصمیم‌گیری می کند بنا به این روش برایq  دسته، به آموزش تعداد  طبقه‌بندی کننده‌ی SVM نیاز خواهیم داشت.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word