تکه هایی از این پایان نامه :

روش پیشنهادی جهت بهبود اقدام­نمود سیستم استخراج ویژگی

ممان­ها و کومولان­های مرتبه­ی بالا، به علت قابلیت خوبی که نمایش ویژگی­هایی منحصر به فرد اغلب مدولاسیون­های دیجیتال دارند؛ در اکثر پژوهش­های مبتنی بر DT مورد بهره گیری قرار می­گیرند. چنانچه در قسمت نتایج تبیین داده می­گردد این ویژگی در بعضی از SNR ها می­توانند چند دسته مدولاسیون‌ را در سیگنال به نویزهای مختلف به خوبی از هم تفکیک نماید. با این­حال علیرغم تمام مزایای بالقوه­ای که آمارگان مرتبه بالا (ممان­ها و کومولان­ها) دارند؛ بایستی خاطر نشان نمود که این ویژگی‌ها همچنان با ویژگی‌های ایده­آل، فاصله ‌دارند. بیشتر ویژگی­هایی که از آمارگان مرتبه بالا استخراج می­شوند؛ در یک SNR مشخص با یکدیگر تداخل دارند. علاوه بر آن تغییرات ویژگی­ها در SNR های مختلف زیاد می باشد. به اظهار دیگر بایستی گفت که همبستگی میان ویژگی­ها زیاد می باشد. زیاد بودن تعداد (بالا بودن ابعاد) فضای ویژگی­ها و بهره گیری از همه­ی این ویژگی­ها در واحد طبقه­بندی­کننده نیز چالش دیگری می باشد که سیستم تشخیص را با پیچیدگی مواجه می­سازد. در این پژوهش به عنوان یک روش ابتکاری جدید، ترکیب خطی وزن دار تعدادی از ویژگی­ها برای تولید زیرمجموعه ویژگی­ها، پیشنهاد شده می باشد. در واقع اگر بتوان با ترکیب خطی چند ویژگی مناسب، فضای ویژگی­ها را به فضای ویژگی شکل 2-2 نگاشت نمود؛ آنگاه با درصد اطمینان بالایی می­توان ضمن کاهش ابعاد ویژگی و نیز کاهش پیچیدگی، کارایی سیستم را بهبود بخشید. در این روش از میان  ویژگی تنها  ویژگی  به­صورت ترکیب خطی وزن­دار در واحد طبقه­بندی­کننده شرکت می­کنند. چنانچه فضای ویژگی مدولاسیون را، با بردار  و بردار ضرایب وزن را با  نمایش دهیم؛ آنگاه، نمایش ویژگی خروجی، با ارتباط زیر اظهار خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word