تکه هایی از این پایان نامه :

  شبیه ­سازی ساختار مناسب برای تطبیق امپدانس نانولوله کربنی

با در نظر داشتن­ساختار پیشنهادی در فصل سوم به­مطالعه امواج عبوری از درون این ساختار می­پردازیم. این ساختار متشکل از موج­بر هم­صفحه می باشد که توسط کابل هم­محور تغذیه می­گردد. در موج­برهای هم­صفحه، مانند شکل (‏5‑1)، هر دو رسانا که در دو طرف قرار دارند توسط کابل هم­محور زمین می­شوند و تنها رسانای میانی عبور­دهنده سیگنال می باشد.

جنس رساناهای کناری و رسانای میانی و زمین که در زیرِ لایه عایق قرار گرفته می باشد، رسانای خوب[1] فرض می­گردد و زیرلایه مورد نظر برای شبیه­سازی توسط نرم افزار CST[2] سیلیکون گزینش شده می باشد که دارای امپدانس ذاتی بالایی می باشد. H ضخامت زیرلایه، S فاصله رساناهای کناری از رسانای میانی می باشد و L طول رساناهای کناری و میانی می باشد [12]. دو نوع موج­بر هم­صفحه هست که یکی دارای زمین در زیرِ لایه عایق مطابق شکل (‏5‑1) و دیگری بدون زمین می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word