عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

دیباچه

با در نظر داشتن­مباحث گفته شده در فصل سوم، می­دانیم امپدانس نانولوله کربنی در حد 6 کیلواهم می باشد و برای به­کارگیری نانولوله کربنی در دنیای مقیاس بزرگ که امپدانس آن 50 اهم می باشد، بازتاب انرژی بسیار زیادی را به­دلیل عدم تطبیق امپدانس خواهیم داشت. به­همین دلیل در این فصل کوشش می­کنیم ساختاری را شبیه­سازی کنیم که این عدم تطبیق امپدانس را کاهش داده و مشکل بازتاب انرژی ورودی به نانولوله کربنی را به کم­ترین مقدار برساند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word