شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

      نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ با ضریب مشخصه (12،0)

همان­گونه که در بخش 2-4 مطرح گردید، زمانی­که به­نانولوله کربنی با بایاس DC، میدان AC قوی در طول نانولوله کربنی اعمال گردد، کانال­های جدیدِ رسانایی ایجاد می­شوند که در شکل (‏2‑3) به­صورت قله­هایی نشان داده شده می باشد [8]. در این بخش، نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ (12،0) را با بهره گیری از معادله بولتزمن در نرم­افزار متلب[1] شبیه­سازی نمودیم. زمان استراحت،  (مدت زمان لازم برای بازگشت به  مقدار اولیه­ی حالت تعادل بعد از اغتشاش) در نظر گرفته شده می باشد. در محاسبه­های انجام­شده در این بخش t برای نانولوله کربنی مقدار ثابتی در نظر گرفته شده، در صورتی­که برای الکترون­های متفرق­شده توسط تویستون­ها، t متناسب با شعاع نانولوله کربنی (m) می باشد [13].

با بهره گیری از معادله (‏2‑17) تغییرات چگالی جریان نرمالیزه­شده در طول نانولوله کربنی محاسبه و نسبت به میدان DC نرمالیزه­شده اعمالی در شکل (‏4‑7) رسم شده می باشد:

محور افقی که اظهار­گر میدانDC  می باشد، برحسب  نرمالیزه شده می باشد. شیب­های منفی به­دلیل نوسان­های بلاخ در نانولوله کربنی به­وجود آمده­اند و به­عنوان نواحی با قابلیت تقویت موج CA ورودی به­نانولوله کربنی شناخته می­شوند. برای شبیه­سازی انجام­شده  در نظر گرفته شده می باشد.

[1] Matlab

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word