عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

تکه هایی از این پایان نامه :

5-6-1- رویه‌های با ابعاد متغیر

طول رویه‌ها به اندازه‌های مساوی (12میکرومتر) نسبت به اندازه رویه سلول قبل افزایش پیدا می کند و برای هر رویه تغییر فازی مشخصی نسبت به فاز رویه قبل در نظر گرفته شده می باشد. به این معنی که در بخش از طراحی، هم ابعاد رویه و هم ساختار فرکانس گزین برای هر سلول متفاوت می باشد. نمودار و جدول زیر گویای این روش برای طراحی این ساختار می باشد.

 

 

جدول ‏5‑1-مقادیر مورد انتظار برای طراحی سطوح فرکانس گزین با ابعاد متغیر

N length Phase
1 17 10
2 29 -26
3 41 -62
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4

53

-98 5

65

-134 6

77

-170 7

89

-206 8

101

-242 9

113

-278 10

125

-314

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word