عنوان کامل پایان نامه :تحلیل و شبیه ­سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله­ های­ کربنی فلزی با بایاس DC

تکه هایی از این پایان نامه :

   شبیه­سازی نانولوله کربنی با بایاس DC

در این بخش نانولوله کربنی از نوع زیگزاگ را توسط نرم­افزار کوانتوم­وایز[1] شبیه­سازی کرده و وجود حالت بلاخ را در آن مطالعه می­کنیم. از ویژگی­های مهم این نرم­افزار روش­های محاسباتی مختلفی می باشد که به­کار می­برد. روشی که برای شبیه­سازی در این بخش گزینش کرده­ایم روش هاکل توسعه­یافته[2] می باشد و دلیل گزینش این روشِ محاسباتی برای شبیه­سازی، سرعت بالای محاسبه­ها و دقت کافی آن می باشد که منجر به­انجام محاسبه­ها در کمترین زمان با در نظر گرفتن دقت می­گردد. در این روش تابع انتقال با کمک تابع گرین به­شکل زیر به­دست می­آید [12]:

(‏4‑1)

که در آن T  تابع انتقال الکترون، Tr مشخص­کننده مسیر[3]،  rG تابع گرین تاخیری در ناحیه تفرق[4]، Gr مزدوج مختلط تابع گرین تاخیری در ناحیه تفرق و GL(R) درایه تزویج بین الکترودِ چپ (راست) و ناحیه تفرق را نشان می­دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word