عنوان کامل پایان نامه : تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM

 

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

در این فصل با بهره گیری از ویژگی‌های آمارگان مرتبه بالا به ارائه سیستم شناسایی پیشنهادی می‌پردازیم. بعد از اظهار و تبیین روش پیشنهادی، نتایج شبیه­سازی­ها ارائه و تبیین داده می­گردد. در آغاز از این ویژگی­ها (که مجموعا 26 ویژگی می باشد) برای شناسایی نوع مدولاسیون بهره می­بریم. آنگاه از ایده­ی جدید برای نگاشت فضای ویژگی­ها به فضای مناسب در این حوزه، بهره می­بریم. خاطر نشان می­گردد که مقایسه مستقیم عددی یک روش ارائه‌شده با روش‌های دیگر در شناسایی مدولاسیون بسیار دشوار بوده و در بسیاری از موارد غیرممکن می باشد]14[. دلایلی زیرا عدم وجود پایگاه داده استاندارد و مجموعه داده یکپارچه در این مورد و نیز تفاوت تنظیمات[1] سیستم­ها (نظیر نوع و تعداد مدولاسیون، شرایط محیطی و فرضیات مسئله در مورد فرستنده، کانال و گیرنده) می­تواند در این زمینه اظهار گردد. از این­رو در این پژوهش بیشتر قابلیت‌های روش جدید را تبیین می‌دهیم.

1 Setup

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word