تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

معرفی مدولاسیون OFDM

یکی از روش‌هایی که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته ‌می باشد روش OFDM می باشد. این روش فرم مخصوصی از مدولاسیون چند حاملی (MCM)[1] می باشد که در آن اطلاعات با نرخ بیت بالابر روی چند حامل با نرخ بیت‌های پایین‌تر به صورت موازی ارسال می گردد. در روش OFDM علاوه بر ارسال اطلاعات بر روی چندین زیر کانال به علت متعامد بودن زیر کانال‌ها از پهنای باند نیز به صورت بهینه بهره گیری می گردد. واژه­ی متعامد[2] به روابط ریاضی دقیقی که در فرکانس‌های حامل سیستم هست؛ تصریح می کند. در سیستم­های ارتباطی، سیگنال­های ارسالی به گونه مستقیم به دلیل پراش، انعکاس و پراکندگی، که ناشی از ساختمان‌ها، کوه‌ها می باشد به آنتن‌های گیرنده نمی‌رسند و در نتیجه مسیر دید مستقیم مسدود می گردد. در صورت مسدود کردن مسیر LOS، سیگنال­های دریافتی از جهات مختلف می‌آیند و این اثر به انتشار چند مسیره (کانال‌های فرکانس گزین) شناخته شده می باشد. کانال‌های فرکانس­گزین اثرات زیادی بر روی داده‌های ارسالی دارد. تکنیک های بسیاری برای کاهش اثر کانال‌های فرکانس­گزین مانند الگوریتم ویتربی[3] و جبران سازها [4]هست. یکی از علت های اصلی بهره گیری از OFDM، توانایی مقابله با فرکانس انتخابی محوشدگی یا تداخل باند باریک می باشد. در یک سیستم تک کاربری محوشدگی یا تداخل سبب از بین رفتن کل ارتباط می گردد؛ اما در یک سیستم چند کاربری فقط درصد کمی از زیر کاربرها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. علاوه بر آن در این سیستم­ها از روش­های کدگذاری‌ تصحیح خطا نیز می‌توان برای تصحیح زیرحامل­های آسیب­دیده بهره گیری نمود[36]. ایده اصلی OFDM از FDM گرفته شده می باشد. در فرستنده­ی FDM، فرکانس‌ها به اندازه مشخصی از هم جدا می شوند تا از تداخل جلوگیری گردد. در گیرنده نیز این سیگنال­ها دمدوله می­شوند. در یک سیستم کلاسیک ارسال موازی اطلاعات، تمامی پهنای باند فرکانسی به N زیر کانال فرکانسی ناهمپوشانی شده تقسیم می گردد. هر زیر کانال توسط یک سمبل جداگانه مدوله شده و سپس N کانال مالتی-پلکس فرکانسی می شوند. در این روش گرچه جلوگیری از همپوشانی طیفی کانال‌ها، برای حذف تداخل بین کانال‌ها مناسب می باشد؛ اما منجر به بهره گیری غیر کارآمد از طیف موجود می گردد. در OFDM زیرحامل­های متعامد همپوشانی­شده، باعث بهبود کارآیی طیف می شوند. در شکل 2-5 تفاوت سیستم چندحاملی معمولی و سیستم چندحاملی متعامد به خوبی معلوم می باشد[36].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word